...otevíráme vám dveře do praxe


Workshop Assessment centrum s Ivonou Souškovou

22.03.2010 19:05

Poslední setkání tohoto semestru byl workshop o úloze Assessment center ve výběrových řízeních. Pod vedením paní Ivony Souškové jsme si vyzkoušeli dvě skupinové metody používané ve výběrových AC. Také jsme diskutovali o trendu používání AC pro výběrová řízení, na které pracovní pozice je vhodné používat AC, jaké metody použít pro kterou pozici. Dotkli jsme se tématu náročnosti zorganizování a administrování AC a jeho vyhodnocení. Dozvěděli jsme se, že v současné ekonomické situaci mnoho firem přechází k tzv. zkrácené formě AC.

—————

Zpět