...otevíráme vám dveře do praxe


Prezentující

Ing. Jan Brolík

Vystudoval Mendlovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (obor Ekonomika a management se zaměřením na marketing a personalistiku). Během svých studií působil ve studentské organizaci AIESEC. V současné době má za sebou asi 13 let praxe v oboru. Pracoval například 3 roky ve společnosti FEI na pozici HR managera, 1 rok v Lear Corporation na pozici HR managera a v současné době pracuje již třetím rokem ve společnosti Fabory na pozici HR managera pro CEE.

—————

Mgr. Eva Petrželková

Vystudovala Andragogiku na FF Univerzity Palackého. Personálnímu řízení se věnuje po celou svou kariéru. Nejprve působila ve vzdělávání, řízení lidských zdrojů v potravinářství a stavebnictví a krátce také v personálním poradenství. Od roku 2001 působí na MU, kde zodpovídá za metodické řízení personální a mzdové agendy a stěžejních personálních procesů. K jejím nejoblíbenějším procesům v oblasti HR patří oblast vzdělávání. K nejméně oblíbeným procesům patří oblast zdrojového financování mezd a s tím spojená administrativa

—————

Ing. Eva Vacíková

Vystudovala elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Po studiích nastoupila do akciové společnosti ČEZ jako technický pracovník, ale záhy přestoupila na pozici Specialisty tréninku. Od této chvíle se čím dál více sbližovala s oblastí HR, v posledních letech vykonávala vedoucí pozice v oblasti lidských zdrojů skupiny ČEZ. Během let působení v ČEZu dlouhodobě pobývala i v zahraničí například Polsku, USA, Rumunsku. Po odchodu působila jako personální ředitelka nemocnice u sv. Anny. V současné době pracuje na pozici HR manažerky ve společnosti FEI Company. Své technické vzdělání doplňuje nejen mnoha prestižními kurzy z oblasti HR, jako je například absolvování Masters Science in Strategic Human Resource Management na univerzitě Sheffield Hallam University UK, ale i spoluprací na mnoha projektech.

—————

Mgr. Sylvie Pořická

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě MU V Brně. Pracovní zkušenosti z oblasti HR získávala již při studiu. Po úspěšném ukončení vysokoškolského studia pracovala v personální agentuře jako konzultant, kde poskytovala poradenství firmám ohledně náboru zaměstnanců, podílela se na výběrových řízeních a komunikaci s klienty a spolupracovala na mnoha projektech. V současnosti působí ve firmě FEI Company na pozici HR Spacialista, kde nese odpovědnost za implementaci personálního systému SAP, recruitment a další personální procesy.

—————

Ing. Kristína Porubčanová

Vystudovala Mezinárodní vztahy na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Během svých studií působila na stáži na Ministerstvu zahraničních věcí a ve Světové bance. Po studiích začala pracovat jako konzultant v personální agentuře v Bratislavě, poté se vypracovala na pozici senior konzultanta a rok působila na pobočce stejné agentury v Dublinu. Roku 2008 založila vlastní pobočku této agentury v Brně, kterou v současné době úspěšně vede.

—————