...otevíráme vám dveře do praxe


Mgr. Eva Petrželková

Vystudovala Andragogiku na FF Univerzity Palackého. Personálnímu řízení se věnuje po celou svou kariéru. Nejprve působila ve vzdělávání, řízení lidských zdrojů v potravinářství a stavebnictví a krátce také v personálním poradenství. Od roku 2001 působí na MU, kde zodpovídá za metodické řízení personální a mzdové agendy a stěžejních personálních procesů. K jejím nejoblíbenějším procesům v oblasti HR patří oblast vzdělávání. K nejméně oblíbeným procesům patří oblast zdrojového financování mezd a s tím spojená administrativa