...otevíráme vám dveře do praxe


Mgr. Sylvie Pořická

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě MU V Brně. Pracovní zkušenosti z oblasti HR získávala již při studiu. Po úspěšném ukončení vysokoškolského studia pracovala v personální agentuře jako konzultant, kde poskytovala poradenství firmám ohledně náboru zaměstnanců, podílela se na výběrových řízeních a komunikaci s klienty a spolupracovala na mnoha projektech.

V současnosti působí ve firmě FEI Company na pozici HR Spacialista, kde nese odpovědnost za implementaci personálního systému SAP, recruitment a další personální procesy.