...otevíráme vám dveře do praxe


Zápisy ze setkání

22.03.2010 19:06

Panelová diskuse na téma "Nábor"

První akce jarního semestru se uskutečnila 16. března 2010 opět na půdě Fakulty sociálních studií. Pro toto setkání s názvem „Nábor“ jsme zvolili poněkud neobvyklou formu setkání v podobě panelové diskuse čtyř odborníků z praxe. Těmi jmenovitě byli Radka Vašínová (RWE), Ida Kodrlová...

—————

22.03.2010 19:05

Workshop Assessment centrum s Ivonou Souškovou

Poslední setkání tohoto semestru byl workshop o úloze Assessment center ve výběrových řízeních. Pod vedením paní Ivony Souškové jsme si vyzkoušeli dvě skupinové metody používané ve výběrových AC. Také jsme diskutovali o trendu používání AC pro výběrová řízení, na které pracovní pozice je...

—————

22.03.2010 19:04

Kristína Porubčanová o fungování personální agentury

Dne 24. 11. jsme si s Kristinou Porubčanovou povídali o tom, co obnáší práce v personální agentuře. Kristina Porubčanová nás obeznámila s tím, co vše můžeme a nemůžeme jako klienti či jako uchazeči o zaměstnání od personální agentury očekávat, a představila nám agenturu CPL jobs, ve...

—————

22.03.2010 19:03

Talent management s Evou Vacíkovou

1. prosince 2009 se uskutečnilo setkání s Evou Vacíkovou nad tématem Talent management. Povídali jsme si především o tom, že talent management je úzce provázaný proces nejen s rozvojem zaměstnanců ale i s několika dalšími oblastmi a to od recruitmentu přes...

—————

22.03.2010 19:02

Sylvie Pořická o vedení pohovoru

výběrové řízení => obchodní vztah, neboť jde o nabízení práce za určitou cenu výběrové řízení se řídí vnitrofiremními specifiky v oblasti lidských zdrojů většinou je složeno z více kol počet kol závisí na: -      nastavení firemních...

—————

22.03.2010 19:01

Eva Petrželková o personálních procesech na MU

S paní Evou Petrželkovou jsme se setkali 20.10.2009 nad tématem personální procesy ve vysokém školství. Paní Petrželková nás uvedla do současné problematiky řízení lidských zdrojů na Masarykově univerzitě. Jako nejdůležitější bodem se zaobírala přechodem na projektové řízení, což je pro všechny...

—————

22.03.2010 19:00

Compensation and Benefits s Janem Brolíkem

13.10.2009 proběhla debata s Janem Brolíkem nad tématem Mzdy a benefity. Mluvilo se především o tom, na základě jakých ukazatelů stanovovat odměny a benefity pro zaměstnance a jak se v této oblasti promítla ekonomická situace. Dozvěděli jsme se také, jaké jsou nejčastější benefity, které...

—————