...otevíráme vám dveře do praxe


Setkání s Janem Brolíkem 13.10.

15.10.2009 09:44

Jaký je cíl odměňování zaměstnanců? Podle čeho se nastavuje systém odměňování? Kde čerpat informace o výši mezd? Jaké jsou složky mzdy? Co jsou to bonusy/prémie a jak je nastavit? Co jsou to benefity, jaké benefity jsou nejčastější, jak je nastavovat a jaká z toho plynou rizika? (Odpovědi na tyto a mnohé jiné otázky jsme se dozvěděli na setkání 13.10. a vy je můžete najít v ppt. prezentaci)

V průběhu setkání se studenti ptali na praktické otázky související s tématem. Nejzajímavější z nich byly:

Jak se stanovuje rozmezí platu u podobných pozic ve firmě?  Rozmezí se stanovuje mezi 80 - 120%, kdy čerstvý absolvent, člověk který nemá praxi v oboru dostane 80% platu stanoveného pro danou pozici a záleží na tom, jak rychle se dokáže naučit všechny postupy, jak je schopen se přizpůsobit společnosti, jestli je schopen prožně reagovat na nové situace atd. Dobrý, zaškolený zaměstnanec dostává 100% stanoveného platu a pokud je někdo velice dobrý, je pro firmu cenný, má dlouholeté zkušenosti atd., může dostat až 120% platu stanoveného pro danou pozici.

Kdo určuje plat personalisty? Plat personalisty navrhuje sám personalista, ale schválit jej může pouze jeho nadřízený, což bývá majitel firmy, nebo jiný vedoucí pracovník. Nastupující personalista se může dostat na 20-25 tis./měs. Zkušený HR ředitel může brát i 100tis/měs. Plat personalisty hodně závisí na počtu zaměstnanců firmy, na obratu firmy, na činnostech, které firma vykonává, atd.

Jaký je poměr mzda vs. bonus? Většinou se udává 70:30 nebo 80:20. Je velice důležité správně promyslet tento poměr, protože u různých profesí se velice liší a je potřeba nastavit kriteria dosažitelně, aby nebyla ohrožena stabilita zaměstnanců ve firmě. Pokud zaměstnanec není schopen několik měsíců po sobě dosáhnout na určitou výši bonusů, většinou z firmy odchází. Největší riziko hrozí v tomto případě u obchodníků.

Jak dlouho trvá změna strukturty platů a jak často se může dělat? Změna struktury platů může trvat velice dlouho, protože je třeba vše pořádně promyslet a naplánovat tak, aby ve struktuře nebyly chyby, které by se potom již těžko opravovaly. Od začátku procesu tvorby tato změna může tedy trvat cca ½ roku. Změny struktury platů by se neměly opakovat v krátkých intervalech, například po čtvrtletích, protože si na takto rychlé změny zaměstnanci nemohou dostatečně zvyknout a mohou být těmito změnami zmatení a rozčarovaní. Nikdo nemá rád časté změny platu.

Jsou stejné platové principy v celé nadnárodní firmě? Ano, základní struktura platů je stejná, ale mohou se lišit drobnosti v závislosti na lokálních opatřeních (odpočitatelnost položek z daní, jiná vládní nařízení...)

Musí být HR manažer vystudovaný ekonom? Nemusí, tyto pozice často zastávají i vystudovaní psychologové, pedagogové apod. Důležitý je ale aby HR manager měl nějaké ekonomické základy a byl schopen vidět ekonomické souvislosti co se týče jeho oboru. Důležité je také, aby měl určitou schopnost empatie a aby byl schopen komunikovat s lidmi na různých úrovních řízení ve firmě (s dělníkem stejně jako s majitelem firmy).

—————

Zpět